logo Buro Claerhout Syndic
051 30 51 18

Troeven

Familiaal kantoor

We streven naar een direct contact met de eigenaars en bewoners waardoor een kordate en menselijke manier van aanpak van de problemen kan bekomen worden. Ons kantoor kiest voor een onpartijdig en eerlijk beheer waarbij een persoonlijke, professionele dienstverlening wordt nagestreefd.

Enkel vastgoedbeheer

Het beheer uw mede-eigendom verdient onze onverdeelde aandacht. Buro Claerhout maakte bijgevolg bewust de keuze om zich te specialiseren en enkel toe te spitsen op syndicusactiviteiten, los van verkoop of verhuur.

Transparantie

We streven naar een duurzame vertrouwensrelatie met onze mede-eigenaars die enkel kan ontstaan bij een transparant, duidelijk en juridisch correct beheer. We zorgen niet allen voor een transparante boekhouding en overzichtelijke afrekening maar zijn helder, open en toegankelijk in al onze aspecten.

Beschikbaarheid

Aangezien noodgevallen zich zelden voordoen tijdens de kantooruren vinden we het belangrijk dat wij als syndicus U steeds uit de nood kunnen helpen en dit 24/7. We hebben een jong enthousiast team dat klaarstaat om U bij te staan zelfs buiten de kantooruren.